Vision

GULLESTRUPHALLEN - FRA HAL TIL KULTURHUSHallens bestyrelse har i flere år arbejdet på en ombygning af og tilbygning til hallen. Nu - januar 2020 - er vi færdige. Vi har fået en transparent gavl i den gamle hal, så den fremstår mindre lukket og mere indbydende. Og vi har fået et kulturhus, som skal være et fleksibelt samlingslokale for hele Gullestrup – en slags moderne forsamlingshus, til møder, musik, teater og meget andet.


Vores ambition er at skabe et samlingssted i Gullestrup, for alle mulige typer af aktiviteter. Et samlingssted, som kan binde byen sammen og styrke den sociale sammenhængskraft, på tværs af byens forskellige kvarterer og beboergrupper.


Du kan selv være med til det - henvend dig til bestyrelsen eller til vores aktivitetskoordinator (Torben) med ideer til aktiviteter.

Copyright Gullestrup Hallen