Vision

 

 

 

GULLESTRUP HALLEN FRA HAL TIL KULTURHUS

 

 

Hallens bestyrelse har i flere år arbejdet på en ombygning af og tilbygning til hallen. Vi vil gerne have ændret hallen, så den fremstår mindre lukket og mere indbydende, og vi vil også gerne tilgodese behov for et fleksibelt samlingslokale for hele Gullestrup – en slags moderne forsamlingshus, til møder, musik, teater og meget andet. Vi har gjort os mange tanker, og Årstiderne Arkitekter har hjulpet os.

Det har resulteret i det projekt, som du kan se på plancherne i kantinen, og også se her:

 

 

 

Den aktuelle status på projektet er byrådet i Herning i september 2016 besluttede at afsætte 13,7 mio til projektet ”Kulturhus Gullestrup”, i 2020. Ved budgetforliget i efteråret 2017 blev projektet fremrykket til 2019

 

 

Lige nu (jan. 2018) venter vi på et udspil fra kommunen. Det overvejes at skaffe plads til fritidsklubben i projektet, for skolen mangler plads, og vil gerne have de lokaler igen, som klubben bruger lige nu. Det er vi naturligvis positive overfor, men vi skal så have justeret vores tegninger og fundet plads til omkring 100 m2 mere, til klubben.

Der er netop blevet nedsat et "teknisk" udvalg, bestående af Jan Kjellstrøm fra Børnehus Nord, Jacob Erikstrup fra skolen, og Thorkil Axelsen fra halbestyrelsen, som sammen med tre repræsentanter fra Herning Kommune skal undersøge behov og praktiske muligheder

 

Når den sag er på plads holder vi et informationsmøde for alle beboere i Gullestrup, hvor vi orienterer om projektet.

 

Mht. økonomien: de 13,7 mio dækker ikke hele projektet. Vi skal selv rejse cirka 1,5 mio. Hallen og idrætsforeningen har selv skaffet en god del af de penge, og vi er i gang med at søge fonde mm om støtte. Men på et tidspunkt vil vi også bede borgerne i Gullestrup om at bidrage. Det vil du høre nærmere om.

Copyright Gullestrup Hallen