Generalforsamling i Gullestruphallen

 

Generalforsamling i Gullestruphallen 11. april 2018 kl. 18.30 i hallens kantine

 

Dagsorden

 

1.Valg af dirigent.

 

2.Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

3.Orientering om halbyggeri

 

4.Fremlæggelse af regnskaberne for både Hallen og Støtteforeningen til orientering.

 

5.Lotte fremlægger budget for 2017 til godkendelse.

 

6.Behandling af indkomne forslag.

 

7.Valg af formand.

Formanden (Rick) er ikke på valg.

 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Steven Bach, ikke på valg

Preben Madsen, ikke på valg

Jan Kjellstrøm, ikke på valg

Lise-Lotte Damkjær Erenskjold, på valg (modtager genvalg)

Thorkil Axelsen, på valg (modtager genvalg)

Bo U. Bertelsen på valg (modtager genvalg)

 

9.Valg af 2 suppleanter

 

10.Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

 

Bo U Bertelsen

Sekretær

e-mail: boulrichbertelsen@gmail.com

 

Copyright Gullestrup Hallen