Generalforsamling i Gullestruphallen


Generalforsamling i Gullestruphallen 2. april 2019 kl. 19-21 i hallens kantine


Dagsorden


1.Valg af dirigent.


2.Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

 

3.Orientering om halbyggeri


4.Fremlæggelse af regnskaberne for både Hallen og Støtteforeningen til orientering.


5.Lotte fremlægger budget for 2019 til orientering.


6.Behandling af indkomne forslag.


7.Valg af formand.

         Formanden (Rick) er på valg.


8.Valg af bestyrelsesmedlemmer.


Preben Madsen,  på valg (modtager genvalg) 

Jan Kjellstrøm, på valg (modtager genvalg)    

Lise-Lotte Damkjær Erenskjold, ikke på valg                                  

Thorkil Axelsen, ikke på valg 

Bo U. Bertelsen, ikke på valg


Et medlem af bestyrelsen har trukket sig i årets løb, så der en ledig post


9.Valg af 2 suppleanter


10.Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


På bestyrelsens vegne


Bo U Bertelsen

Sekretær

e-mail: boulrichbertelsen@gmail.com


Copyright Gullestrup Hallen